Onze privacyverklaring

Onze privacyverklaring

De Praatfabriek verwerkt persoonsgegevens op de manier die is weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens

De Praatfabriek
Bezoekadres: Heemstrastate, Frisiastate 23, 9062 GX Oenkerk
Postadres: Heaberch 5, 8941 BK Leeuwarden
Telefoonnummer: 06 1483 5678
E-mailadres: info@praatfabriek.nl
Website: https://www.praatfabriek.nl

Welke persoonsgegevens verwerken we?

De Praatfabriek verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij hebt verstrekt omtrent een informatieverzoek of behandeling.

Hieronder vindt u welke persoonsgegevens we verwerken:

• voor- en achternaam
• adresgegevens
• (mobiel) telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
• verzekeringsgegevens
• details verloop behandeling inzake dossiervorming

Doel en grondslag van de verwerking

De Praatfabriek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• voorbereiden van uit te voeren diensten
• bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
• afhandelen van betalingen en declaraties
• aanleggen en voeren van wettelijk verplichte cliëntendossiers
• informeren over wijzingen in onze diensten

Bewaartermijn

De Praatfabriek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan vijftien jaar volgens de wettelijke bewaartermijn. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De Praatfabriek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Praatfabriek heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Bent u ervan overtuigd dat we zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of uw kind, neem dan contact op. Dan verwijderen we deze informatie.

Beveiliging

De Praatfabriek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van De Praatfabriek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Praatfabriek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met mevrouw Femke Meijer – de Vries via bovengenoemde contactgegevens.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van eigen gegevens

De Praatfabriek biedt u, wanneer u daarom schriftelijk verzoekt, binnen vier weken inzage in uw dossier. Een verzoek om correctie wordt, na schriftelijk verzoek in behandeling genomen, waarna u binnen vier weken antwoord ontvangt. Indien u wenst dat het dossier volledig wordt verwijderd, kunt u dit ook schriftelijk kenbaar maken.
Recht op intrekking van verleende toestemming. Indien u wenst uw verleende toestemming in te trekken verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Klacht gebruik persoonsgegevens

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.